Alexandra Pavlovna

Alexandra Pavlovna (Romanova) nagyhercegnő, aki szent Alexandra tiszteletére kapta keresztnevét, 1783-ban született I. Pál orosz cár leányaként. Gyermekkorában II. (Nagy) Katalin cárnő kedvenc unokája volt. 16 éves korában József nádor – a „legmagyarabb Habsburg” felesége lett.

I. Ferenc osztrák császár a napoleoni háborúk előtt szövetségre törekedett az orosz birodalommal. 1799-ben azzal a céllal küldte Szentpétervárra az akkor 22 éves öccsét – József nádort, hogy politikai indíttatású házasságot kössön az orosz cár első leánygyermekével. A fiatalok azonban már első találkozásuk alkalmával egymásba szerettek, így aztán 1799 október 19-én valójában szerelmi házasságot kötöttek előbb a cári kápolnában az ortodox, majd a gatcsinai cári palota lovagtermében a katolikus szertartás követelményei szerint.  

1800 januárjában a magyar nemesség és a köznép is kitörő lelkesedéssel és hódolattal fogadta a Bécs felől Budára érkező ifjú párt.

Alexandra Pavlovna, aki már szentpétervári eljegyzési ceremóniára is díszmagyarba öltözött, Magyarországra érkezve, a kezdetektől fogva érdeklődött a magyarság múltja, zenéje táncai iránt. Például, a főhercegnő férje születésnapjára Budára hívta Joseph Haydn-t, saját névnapján pedig Beethoven adott koncertet.

Alexandra Pavlovna nagyhercegnő nemcsak sokoldalúan tehetséges, de szép, okos, szelíd és bájos volt. Népszerűségnek örvendett új hazájában, Magyarországon.

Gerhard von Kügelgen festő: I. Pál cár családja (1800). A képen balról jobbra haladva I. Sándor cár, Konsztantyin nagyherceg, Nyikolaj Pavlovics, Mária Fjodorovna, Jekatyerina Pavlovna, Mária Pavlovna, Anna Pavlovna, I. Pál cár, Mihail Pavlovics, Alexandra Pavlovna és Jelena Pavlovna láthatók.

Alexandra Pavlovna kedvenc kiránduló helye volt József nádor ürömi birtoka, ahol a pár nyári rezidencia felépítését tervezte.

Sajnálatos módon azonban e szép terv megvalósulása elmaradt.

1801 március 7-én Alexandra Pavlovna herceg kisasszonyt hozott a világra, de a gyermek egy órával születése után elhalálozott. A szülést követően, egy heti szenvedés után, március 17-én Alexandra Pavlovna is meghalt.

A rövid, de boldog házasság a magyar-orosz kapcsolatok legfényesebb korszakát jelentették.

Alexandra Pavlovna úgy végrendelkezett, hogy a megkedvelt ürömi birtokon temessék el, itt talált végső nyugalomra.

Az ürömi sírkápolna alapkövét József nádor utasítására 1801-ben helyezték el. Az épület tervezője a nádor udvari építésze – Heppe Szaniszló mérnök volt. A kápolnát Alexandra Pavlovna Szentpétervárról magával hozott gyóntató papja Andrej Szamborszki esperes szentelte fel 1803-ban. Az ürömi temetésre az épülő kápolnában korábban — 1803. szeptemberében került sor.

Új kiadásban látott napvilágot Budapesten Oleg Volovik, hazánkban élő orosz újságíró kötete a tragikus sorsú nagyhercegnőről, Alekszandra Pavlovnáról. I. Pál orosz cár lányát tavaly temették újra az ürömi kápolnában. A díszes album változatát már korábban megismerhette az olvasóközönség Oroszországban. Az Alekszandra életéről, családjáról, sorsáról és emlékéről írt munka József nádor feleségéről szól, aki Magyarországon hunyt el. A csaknem ötszáz illusztrációt tartalmazó munka bemutatja a neki emléket állító ürömi Szent Alekszandra kápolna történetét is. A kis templomról készült fotó látható a könyvborító hátoldalán is.

Перейти к верхней панели