SZENT ALEXANDRA SÍRKÁPOLNA – ÜRÖM

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket az Orosz Ortodox Egyház Moszkvai Patriarchátusának fennhatósága alá tartozó,1803-ban felszentelt ürömi Szent Alexandra sírkápolnában.

Szent Alexandra – III. századi vértanú, a keresztényeket üldöző Diokletiánus császár felesége, aki Sárkányölő Szent György vértanú szenvedéseit látva maga is Krisztus hívővé vált. Május 6-a e két szent emléknapja, egyben kápolnánk búcsú napja is.  

A kápolna a felszentelésétől fogva császári státuszt élvezett, azaz a Romanov dinasztia, a cári család temploma volt. A cári család gazdag adományai ékesítették a templom belsejét.

A császári státusz egyben azt is jelentette, hogy ez a kis templom és a benne működő Ürömi Ortodox Misszió volt a kelet-európai orosz ortodoxia központja.

A XIX. században két európai utazáson részvevő orosz cár is I. Sándor és I. Miklós is felkereste a kápolnát. Az évek során más orosz hírességek is megfordultak falai között.

Az utolsó Ürömbe rendelt ortodox pap elmenekülését és az ürömi sváb lakosság kitelepítését követően, a kápolna és az egyház egyéb vagyona gazdátlanul és felügyelet nélkül maradt. A háborút követő évtizedekben a Budapesten szolgáló orosz ortodox papok évente csak egyszer, a május 6-i búcsú napján miséztek az ürömi kápolnában.

Az épület és a sírkert fokozatos állagromlását tetézték a 70-80-as években bekövetkezett betöréses lopások. Örökre elvesztek a cári család ajándékai: a gazdagon aranyozott, drágakövekkel ékesített ikonok, egyéb kegytárgyak. Az utolsó bűncselekmény alkalmával, a temetési ékszerek után kutatva, vandál módon feltörték a koporsót is. Ezt követően a Habsburg család ideiglenesen saját budavári kriptájában helyezte el Alexandra Pavlovna földi maradványait.

A kápolna újjászületése és a rendszeres hitélet helyreállítása 2001-ben kezdődött. Egy Magyarországra telepedett szentpétervári származású orosz üzletember Klimov Rodion bőkezű anyagi támogatásának és a szintén szentpétervári Nyikoláj atya szervező munkájának, valamint Laboda Gábor Üröm polgármestere, továbbá lelkes ürömi polgárok hathatós segítségének hála 2004-re sikerült olyan állapotba hozni a kápolnát, hogy a Habsburg család nyugodt szívvel adhatta beleegyezését Alexandra Pavlovna földi maradványainak ürömi újratemetéséhez.

Lent a kriptában megtekinthető a nagyhercegnő temetésére készített fa kereszt, mely a legrégibb, még a kápolna felépülését megelőző évből származó ereklyénk. A koporsó két oldalán a Romanov és Habsburg császári koronák makettjei láthatók.

A kápolna rekonstrukciós munkálatai az újratemetést követően is folytatódtak. Sor került a belső kupola freskójának restaurálására. A kupola, valamint a kereszt restaurálásának komplikált munkáját Jébert Katalin és Seremetyeff-Papp János szakavatott restaurátorok végezték.

A sírkert keleti oldalán egy emlékfal létesült három ikonnal: a középső Alexandra Pavlovna szülőföldjéről a Carszkoje Szeloi Szűz Mária, tőle balra – II. Miklós a vértanú halált halt és szentté avatott utolsó cár, jobbra – Szent István magyar király, akit 2000-ben az ortodox egyházak is szentjeik közé soroltak. Ezeket a kerámiából készült ikonokat egy közismert magyar festőnő, Petrás Mária készítette.

A kápolna Alexandra Pavlovna nagyhercegnő örök emlékének megőrzésére létesült kegyeleti- és zarándok hely, nem múzeum. Különleges rendeltetése miatt állandó gyülekezete sincs.

Azonban minden szombatondélelőtt 10.00 órai kezdettel szentmisével, majd a kriptában rövid gyászszertartással adózunk Alexandra Pavlovna emlékének. A szertartás alatt és közvetlenül azt követően a kápolna nyitva áll minden hívő és világi érdeklődő előtt. 2010-től Dmitrij Svirko atya lett a templom parókusa.

Képeket és további információkat a: http://hungary.orthodoxy.ru/ címen találnak a világhálón

Перейти к верхней панели